Xà Lan Cẩu 3216

Xà Lan Cẩu 3216 - Kí hiệu : CB 3216

 

Thông số cơ bản

Chiều dài     Lmax    =    32.50 m                                                                                           

Chiều rộng    B         =    16.80 m

Chiều cao      H        =     2.40 m

 Trọng tải       Dw     =      0   tấn