NHỮNG CON TÀU THUỶ VĨ ĐẠI TRÊN THẾ GIỚI VỀ ĐỘ LỚN

Nếu được dựng đứng, siêu tàu chở dầu Mont vẫn cao hơn tòa nhà Keangnam ở Việt Nam tới hơn 100 m.

Bạn không được xem tin, vui lòng nhấn vào đây để hướng dẫn xem tin!